Kymin VPK vuodelta 1928

Kymin VPK vuodelta 1928

Karhulan VPK perustettiin torstaina 30.3.1928. Nimi oli tuolloin Kymin VPK.

Kymin pitäjän Kierikkalan kylässä sattui maaliskuun 6. päivänä 1928 tulipalo, joka sai paljon tuhoa aikaan. Moni perhe menetti kaiken omaisuutensa. Väkeä kertyi runsaasti palopaikalle, mutta se ei kyennyt estämään palon leviämistä, koska tarpeellista sammutuskalusta ei ollut käytettävissä.

Palo kuohutti mieliä siinä määrin, että alettiin keskustella palokunnan perustamisesta paikkakunnalle. Jo pari päivää myöhemmin kokoontuikin satapäinen joukko miehiä Kierikkalan kylään maanviljelijä Taneli Aatolan taloon. Tässä kokouksessa päätettiin yksimielisesti perustaa Kymiin sellainen palokunta, joka tarvittaessa pystyisi taistelemaan yhteistä vihollista, irtipäässyttä tulta, vastaan.

Kokouksessa valittiin 12-miehinen väliaikainen toimikunta, jonka oli määrä kehitellä palokunnan idea. Toimikuntaan valittiin jäseniä useasta eri kylästä, koska palokuntatyöhön pyrittiin saamaan mukaan ihmisiä mahdollisimman laajalta alueelta.

Toimikunta piti kolme kokousta ja päätti, että perustava kokous pidetään 30. päivänä maaliskuuta 1928. Virallisesta kokouksesta päätettiin ilmoittaa molemmissa alueen sanomalehdissä: Etelä-Suomessa sekä Eteenpäissä. Lisäksi päätettiin tiedottaa kokouksesta pylväisiin kiinnitettävillä ilmoituksilla.

Palokunnan perustava kokous pidettiin Puuhiomon kansakoululla maaliskuun 30. päivänä. Tässä kokouksessa oli osanottajia 70. Kokouksen puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Kalle Hamunen, sihteerinä konttoristi Toivo Heiskanen ja pöytäkirjantarkastajina August Iisakkala sekä herra Emil Forsblom. Kokous päätti yksimielisesti perustaa palokunnan, mistä tehty päätös on kirjoitettu kokouksen pöytäkirjaan (3§)

Perustetun vapaapalokunnan nimestä käytiin kiivasta keskustelua perustuskokouksessa. Väliaikainen toimikunta teki ehdotuksensa nimestä ja pöytäkirja (5§) kertoo päätetyn nimen: Näin oli virallisesti syntynyt ja perustettu Kymin Vapaaehtoinen Palokunta.

Kymin Vapaaehtoinen Palokunta perustettiin siis alkujaan oman ja lähikylien tarpeita varten, mutta palokunta kehittyi nopeasti kalustoltaan ja miehistö kehittyi taidoiltaan ripeäksi porukaksi. Tieto tästä levisi viranomaisten ja yhteiskunnan tietoisuuteen ja kun apua tarvittiin, auttamaan pyydettiin aina myös Kymin VPK. Tällaiset vierailuna tehtävät sammutustyöt edesauttoivat palokuntaa tulevaisuudessakin, koska avunsaajat muistivat mukana ollutta kiitoksin ja pienin rahalahjoituksin.

Palokunta muutti nimensä vuonna 1959 muotoon Karhulan Vapaaehtoinen Palokunta.