Hälytysosasto

Yleistä

Karhulan VPK toimii Kotkan alueella 2. valmiusasteen sopimuspalokuntana. Hälytysosaston jäsenmäärä on 34 henkilöä joka muodostuu päällystöstä, yksikönjohtajista sekä miehistöstä. Ajoneuvokalustona on säiliösammutusauto (KY162), miehistösauto (KY167), kalustoauto(KY169) sekä suurtehoruisku (R1). Näillä resursseilla hälytysosasto suorittaa palo- ja pelastustoimen tehtäviä alueellaan palokuntasopimuksen määräämin tavoin ensimmäisen yksikön lähtöaikavaatimuksen ollessa 10 min.

Koulutus

Jäsenistöä koulutetaan mahdollisuuksien mukaan peruskoulutusjärjestelmän mukaisilla kursseilla. Viikkoharjoituksiin hälytysosasto kokoontuu torstaisin klo.18.00. Harjoituskertoja kertyy vuodessa keskimäärin 45 kappaletta ja kesto 2-3 tuntia/ harjoituskerta. Harjoituksiin sisältyy oppitunteja sekä palokuntalaisten henkilökohtaisten taitojen sekä yksikkökohtaisten tehtävien harjoittelua.

Hälytystoiminta

Hälytysosaston jäsenet saavat hälytysilmoituksen omiin matkapuhelimiinsa. Ensimmäinen pelastusyksikkö (KY162) miehitetään vähintään vahvuudella 1+3 ja sen lähtöaikavaatimus on alle 10 min. Toinen pelastusyksikkö (KY169) lähtee alle 14 min. vähintään vahvuudella 0+1. Yksikönjohtajana toimii YKJ. koulutuksen saanut henkilö ja ajoneuvojen kuljettajina kyseisen ajoneuvon kuljettamiseen opastettu henkilö.

Hälytyksien määrät eri vuosina

Vuosi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hälytykset 56 32 35 45 31 30 37 52  27 39 45